تاریخچه کنترل عفونت بیمارستانی :
تاریخچه کنترل عفونت بیمارستانی در دنیا بسیار قدیمی است و از زمانی آغاز می شود که برای مراقبت و درمان بیماران از قرن چهارم میلادی در نقاط مختلف دنیا بیمارستان تاسیس گردید .
عفونت های بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستان ها ،همواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتلاء و مرگ و میر از این عفونت ها شده و در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد . با تدابیری که در سالهای اخیر بکار گرفته شده است در چارت تشکیلاتی تمام بیمارستانها پست سازمانی پرستار کنترل عفونت ایجاد شده است .
به منظور جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل ، ارائه نتایج حاصله در رده های مختلف و طراحی مداخلات لازم برای کنترل تغییرات در میزان عفونت های بیمارستانی ، نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ایجاد گردیده و گروه هدف این برنامه کلیه بیمارانی را که در مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به غیر از مراکز اورژانس و درمانگاهها به مدت بیش از 24 ساعت بستری می شوند ، شامل می شود.

شرح وظایف واحد کنترل عفونت   
o     شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.   
o     بکارگیری نتایج پزوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی.  
o     همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی. 
o    شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود. 
o     تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.    
o     ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.    
o     نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثربخشی آموزشی.
o     بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور    
o     تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.
o     نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
o     نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.
o     همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی.
عملکرد واحد کنترل عفونت در زمینه آموزش
o     ارائه کنفرانسهای مرتبط با کنترل عفونت وبیماریهای نو پدید و بازدید جهت کادر درمان
o   نصب پیامها ودستور العملهای بهداشتی در بخشها

o    تهیه مطالب آموزشی کنترل عفونت و دستور العملها در بخشها ی درمانی
o   بر گزاری کلاسهای آموزشی جهت و جلسات آموزشی  جهت کادر پرستاری وخدمات در زمینه های مراقبت از خود ،اصول صحیح شستشو وضد عفونی ،چگونگی نحو ه مصرف  ضد عفونی کنند ه ها ونکات ایمنی    
    آموزش چهر ه به چهر ه در زمینه کنترل عفونت به کادر در مان وخد مات    
o    آموزش شستن دست به پرسنل پرستاری وخد مات و دستور العمل سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت دست در کلیه واحد های درمانی    
o     آموزش پرسنل لنژ ری در زمینه رعایت اصول شستشوی ا لبسه وتفکیک البسه عفونی    
o     آموزش به بیمار مبتلا به هپاتیت ب و تحویل پمفلت آماده شده به ایشان در زمینه نکات پیشگیری وتداوم مراجعه به پزشک متخصص عفونی
o     آموزش به پرسنل پرستاری وخدمات در زمینه رعایت نکات بهداشتی و رعایت نکات ایزولاسیون در بیماران عفونی و واگیر دار